Masytec leverer smøresystemer til lastvogne

Mange lastvogne opbygges med udstyr der kræver smøring.

Masytec har erfaring med smøring af alt fra feje-, renovations-, beton- og flakbiler til Robsonaksler og læsseramper. 

Gode argumenter for centralsmøring

I vores øjne er disse maskiner ikke komplette, uden at der er påmonteret et centralsmøresystem. Det er nemlig sund fornuft for både økonomi og maskiner at smøre under drift, da man derved opnår en meget mere effektiv udnyttelse af maskinerne.
  •    Ingen tidsforbrug til manuel smøring.    
  •    Lavere forbrug af fedt.
  •    Korrekt smøring øger gensalgsværdi.
  •    Levetiden på maskinen forøges væsentligt.
  •    Korte smøreintervaller er med til at holde
  •    snavs ude.
  •    Lavere reparations og vedligeholdelses-
  •    omkostninger. 
  •    Smøring uanset vejrlig og miljø.
 
Nyheder
Ledige jobs

Vi er altid interesseret i en uopfordret ansøgning fra kvalificerede ansøgere.